Nápověda - naskladnění vráceného zboží

 1. Zákazník přinese zboží do prodejny osobně
  1. Vrací stejné zboží, které si v této prodejně zakoupil
  2. Vrací zboží zakoupené v jiné prodejně (IS ČR)
  3. Vrací zboží na prodejně IS ČR, které si zakoupil v partnerské prodejně
  4. Vrací zboží na partnerské prodejně, které si zakoupil v prodejně IS ČR
    
 2. Zákazník pošle zboží do prodejny poštou
  1. Vrací stejné zboží, které si v této prodejně zakoupil
  2. Vrací zboží zakoupené v jiné prodejně (IS ČR)
  3. Vrací zboží zakoupené v partnerské prodejně
  4. Vrací zboží na partnerské prodejně, které si zakoupil v prodejně IS ČR

O navrácení zboží v každém případě, nehledě na způsob platby a kde bylo zboží zakoupeno, budete obratem informovat na e-mail eshop@intersport.cz
 

•    Pokud zákazník přijde do prodejny osobně, MUSÍ mít s sebou původní fakturu z administrace eshopu a formulář o odstoupení od kupní smlouvy - ten mu potvrdíte a pro vaši potřebu si jej také okopírujete.

 

1 a, b + 2 a, b) – postup je shodný

Na pokladně jako „Návrat zboží“; POZOR na prodejní cenu z původní účtenky, a zda byla použita zákaznická karta; částka by měla být vrácena ve stejné formě finančních prostředků, jakou bylo zboží placeno (pokud bylo placeno na účet, včetně dobírky, bude návrat na „Otevřenou částku“)

I dílčí návrat bude obsahovat 100% manipulačních poplatků, které byly spojeny s dopravou zákazníkovi. Jako číslo smlouvy bude uvedeno číslo objednávky. Např.

 

1 c + 2 c) – postup je shodný

Na pokladně neproběhne žádná transakce, zákazníkovi potvrdíte formulář s odstoupením od kupní smlouvy (pokud jej přinese), a zboží včetně všech dokumentů (faktura, formulář) obratem odešlete, BEZ ELEKTRONICKÉHO PŘEVODU, na prodávající prodejnu. Prodávající prodejna provede úkony na pokladně uvedené v bodě 1 a, b + 2 a, b)

Pokud by se peníze měly vrátit zákazníkovi v hotovosti, je nutné nejprve kontaktovat Hedviku Šubrtovou (týká se pouze vrácení zboží, které prodala partnerská prodejna).

 

Označení prodejny, která zákazníkovi zboží prodala, najdete na faktuře vystavené z eshopu:

 

Společně s měsíční uzávěrkou budete na centrálu pí Matějíčkové odesílat VEŠKERÉ doklady spojené s transakcemi E-Shopu (fa z administrace E-Shopu + účtenku/fakturu z pokladny a to jak při prodeji, tak při návratu zboží + formulář odstoupení od kupní smlouvy)!!

 

ISIS číslo pro dopravné + dobírku (129 Kč)

Doporučuji vytisknout si etikety k těmto artiklům a nalepit je k pokladně.

9291003 00 000 – Dopravné, PC 99 Kč

9291003 01 000 – Dobírka, PC 30 Kč

 

V případě dotazů můžete před přijetím vráceného zboží kontaktovat Hedviku Šubrtovou: +420 724 447 765.