Nápověda - stavy rezervací

 • NOVÁ REZERVACE = nově vytvořená rezervace
   
 • REZERVOVÁNO = zboží máte skladem a v pořádku, přepnutím rezervace do stavu "rezervováno" bude zákazníkovi automaticky odesláno potvrzení rezervace na 48h ve zvolené prodejně
   
 • ZAMÍTNUTO = zboží nemáte fyzicky skladem nebo není v pořádku, přepnutím rezervace do stavu "zamítnuto" bude zákazníkovi automaticky odesláno zamítnutí rezervace
   
 • REZERVOVÁNO - 1. UPOZORNĚNÍ = do tohoto stavu se rezervace přepínají automaticky v případě, že do 24h od potvrzení rezervace nedojde ke změně stavu objednávky (na zakoupeno nebo nezakoupeno, popř. storno). Zákazníkovi je automaticky odesláno upozornění na nevyzvednutou rezervaci s informací, že zboží z rezervace máme pro zákazníka stále připravené, ale rezervované bude již jen 24h
   
 • ZAKOUPENO = zákazník si zarezervované zboží v prodejně zakoupil. Přepnutím rezervace do stavu "zakoupeno" bude moci centrála evidovat vyzvednuté rezervace a prodavače 88888 již tedy není nutné používat.
   
 • NEZAKOUPENO = zákazník si zarezervované zboží v prodejně nezakoupil. Přepnutím rezervace do stavu "nezakoupeno" bude moci centrála evidovat nevyzvednuté/nezakoupené rezervace.
   
 • STORNO = zákazník rezervaci zrušil